Nový instalátor pro systém Ferda Data Miner

Při tvorbě aplikace Ferda se instalátor řešil až na poslední chvíli, to se výrazně projevilo na jeho kvalitě. Navíc nikdy nevznikly instalační balíčky pro systém Linux, i když se aplikace […]

Při tvorbě aplikace Ferda se instalátor řešil až na poslední chvíli, to se výrazně projevilo na jeho kvalitě. Navíc nikdy nevznikly instalační balíčky pro systém Linux, i když se aplikace na něj odlaďovala, ani pro Mac OS, i když by na něm měl být schopen Ferda také běžet.

Později byla udělána druhá verze instalátoru pro OS Windows v systému WiX, bohužel nebyl dodladěn a dotažen. Systém dnes nelze nainstalovat na školní počítače.

Je tedy potřeba dodělat Windows installer a udělat instalační balíčky pro nejpoužívanějíší distribuce Linuxu a pro Mac OS. Installer a balíčky by měli umožňovat instalaci a nastavení distribuovaného systému Ferda pomocí tvorby konfigurace ICE, tedy instalovat jen vybrané součásti a podle toho konfigurovat IceGrid.

Instalace by měla být schopna dle volby nastavit automatické aktualizace přes systém IcePatch2.

About Michal Kováč

Mgr. Michal Kováč