Tvorba internetového portálu pro systém Ferda

V nedávné minulosti vznikl systém Ferda Data Miner pro dobývání znalostí z databází. Vyvíjeli jsme ho jako softwarový projekt na Matfyzu pod vedením Doc. Raucha z VŠE. Neustále je rozvíjen, […]

V nedávné minulosti vznikl systém Ferda Data Miner pro dobývání znalostí z databází. Vyvíjeli jsme ho jako softwarový projekt na Matfyzu pod vedením Doc. Raucha z VŠE. Neustále je rozvíjen, stal se z něj velmi silný nástroj, ale bohužel informace o něm jsou na Internetu minimální, i když publikací o tomto systému je mnoho. Je tedy zájem pro Ferdu vytvořit internetový portál.

Web by měl být založen na nějakém CMS, aby se dal do budoucna jednoduše rozšiřovat. Všechny informace by měly být jak v českém tak anglickém jazyce.

Po obsahové stránce je třeba, aby web obsahoval minimálně základní informace o programu Ferda, dokumentaci , video tutoriály funkcionalit a vysvětlení teorie. Portál by měl odkazovat na různé části Sourceforge, kde je dnes Ferda uložen (stažení instalačních a zdrojových souborů, hlášení chyb,… ). Na základě portálu by měl být člověk schopen zvládnout veškerou práci s Ferdou a zároveň by měly stránky oslovit i lidi, co se zajímají o dobývání znalostí z databází, ale jsou neznalí Ferdy a metody GUHA.

Systém Ferda se bude nadále vyvíjet a zvětšovat, portál by se měl stát základním centrem pro toto dění a podporovat ho.

Tags: ,

About Michal Kováč

Mgr. Michal Kováč